شهر سوخته بانکوک

 به گزارش تایلند نتز شهر تاریخی آیوتایا شهر تاریخی است که بیش از ۴ قرن پایتخت تایلند محسوب می شد، این شهر از بناهای تاریخی این کشور است که علاوه بر مرکزیت تمدن آسیای جنوب  شرقی در زمان خود یکی از بزرگترین شهرهای دنیا به شمار می آمد.

thailandnets.ir 3 تور تایلند و بازدید از شهر سوخته بانکوک

تور تایلند و بازدید از شهر سوخته بانکوک

  پادشاهان بسیاری در این شهر حکومت کردند.،این شهر تا مدتها در اوج قدرت و ثروت قرار داشت.

اما اکنون فقط معبدهای تخریب شده ای در آن به چشم میخورد.این شهر در لیست جهانی یونسکو ثبت تور تایلند شده است.این شهر که در ۸۰ کیلومتری بانکوک قرار دارد سابقا بیش از ۴۰۰ معبد را در خود جای داده بود

 

تور تایلند |تور پاتایا | تور پوکت